Werkgroep Biljarten

De werkgroep Biljarten bestaat uit onderstaande personen:

  • Dhr. Toon Huijbregts (Voorzitter)
  • Dhr. Ton van Vugt (Wedstrijdleider)
  • Dhr. Ties Kosters (Penningmeester)

Heeft u interesse om ook een balletje te komen stoten neem dan contact op met één van bovengemelde personen. Of kom eens binnen informeren tijdens de speeltijden. 

Deze hobby wordt in het wijkcentrum aangeboden op twee biljarts. Er wordt gespeeld in competitieverband met andere biljartverenigingen uit de omgeving.  Het zg. ouderenbiljart. .Deze competitie wordt gespeeld op woensdag- en donderdagmiddag vanaf ±13.00 uur.

Op woensdagavond is de biljartruimte gereserveerd voor biljarters met een handicap (rolstoel). Dan wordt onder deskundige leiding getraind voor het jaarlijks te houden rolstoelbiljartconcours. Deze training vindt plaats van 19.00 uur tot ± 20.30 uur.

Op donderdag avond wordt de onderlinge competitie van de biljartgroep Waterhoef gespeeld.

Ook bestaat er de mogelijkheid om vrij te biljarten. Wenst u hierover geïnformeerd te worden kunt u ook terecht bij een van bovengenoemde personen. Ook kunt u uw wens kenbaar maken via E-mail info@dewaterhoef.nl. wij zullen dan zorgdragen dat er contact met u wordt opgenomen.